Nieuws kort

* Update Covid-19: Voorjaarsinterclub wordt afgelast

Met spijt in het hart moeten we vandaag aankondigen dat de interclubcompetitie dit voorjaar helaas niet kan doorgaan.


* Tc Brakel is opnieuw erkend als "kidstennisclub 2021"


* Tc Brakel telde in 2020 een record aantal eigen leden nl: 261 met plus leden 275!!!

* Zoals je kan merken zijn de lidgelden 2021 lager dan vorig jaar!
  Gedurende een lange periode in 2020 was onze tennisclub verplicht gesloten wegens de corona pandemie.
  Om die reden willen wij onze leden tegemoet komen met een "corona korting" op het lidgeld 2021,
  Ook de nieuwe leden kunnen hiervan genieten.

* De vroegbetalers genieten dus van twee kortingen: de vroegbetalers korting + de corona korting.

* Een nieuwe vol automatische sproeiinstallatie wordt dit jaar in gebruik genomen.
  Dit zal de kwaliteit van de speelvelden en de spelvreugde gevoelig verbeteren.

* De terreinen werden grondig gerenoveerd en kregen een volledig nieuwe bovenlaag.  

Rijksregisternummer vanaf 1 juli verplicht
Dit om de uitwisseling van leden en uitslagen tussen leden van Tennis Vlaanderen en AFT te verbeteren,
Daarom zullen spelers op de website en de app gevraagd worden hun rijksregisternummer te registreren.
Spelers kunnen kiezen dit ‘later' in te vullen, maar vanaf 1 juli is het rijksregisternummer verplicht om nog
een terrein te kunnen reserveren en te kunnen deelnemen aan competitie.
Het rijksregisternummer zal enkel gebruikt worden als uniek ID voor elk lid.